Miejsca na obozy , zielone szkoły, zimowiskaMiejsca na obozy , zielone szkoły, zimowiska
Forgot password?

Jak zarezerwować?

Ustalenie terminu i ilości rezerwowanych miejsc

Aby ustalić termin pobytu grupy oraz ilość miejsc należy złożyć zapytanie korzystając z formularza umieszczonego na stronie internetowej lub zadzwonić na numer 604936806 (telefon czynny od godz.11:00 a 18:00). Jeżeli zdecydują się Państwo na przesłanie zapytania korzystając z zamieszczonego formularza to po sprawdzeniu wolnych terminów i ilości wolnych miejsc prześlemy odpowiedź potwierdzając lub proponując inne terminy. Potwierdzenie ilości miejsc oraz wolnych terminów nie jest jednoznaczne ze złożeniem rezerwacji. Rezerwacja jest wiążąca po przesłaniu zamówienia i wpłaceniu zaliczki

Rezerwacja miejsc

Po wstępnym ustaleniu terminu należy dokonać rezerwacji miejsc. W tym celu proszę pobrać formularz:
formularz rezerwacji.

Wypełniony formularz należy wysłać:
faxem na numer 67 2662038 lub mailem obozy@1v.pl
a oryginał wysłać na poniższy adres:
P.W. VITALTUR-COM
ul. KILIŃSZCZAKÓW 7/1
64-915 JASTROWIE

W celu przygotowania projektu umowy niezbędne są następujące dane:

 • termin z określeniem planowanej godziny przyjazdu i planowanej godziny odjazdu
 • informację od jakiego posiłku rozpocznie się żywienie i jaki posiłek zostanie wydany jako ostatni
 • liczbę uczestników oraz kadry
 • pełna nazwa i adres zamawiającego
 • NIP zamawiającego
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania umowy
 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • e-mail osoby, która upoważnionej do kontaktu
 • propozycję terminów płatności
 • Formularz rezerwacji musi być podpisany przez osobę upoważnioną do zawierania umów. Informujemy, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym wysłanie maila, wykonanie telefonu, wysłanie faxu w celu rezerwacji miejsc jest złożeniem oświadczenia woli w rozumieniu art. 60 k.c.

  Potwierdzenie rezerwacji

  W ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia otrzymają Państwo na podany adres poczty elektronicznej umowę. Umowę należy wydrukować w 2 egzemplarzach, podpisać i wysłać na adres:

  P.W. VITALTUR-COM
  ul. KILIŃSZCZAKÓW 7/1
  64-915 JASTROWIE

  Umowę należy odesłać na powyższy adres w ciągu tygodnia licząc od dnia jej nadania pocztą elektroniczną. W tym terminie należy także zgłosić ewentualne poprawki lub zauważone błędy. Poprawki do umowy przyjmowane są tylko pocztą elektroniczną lub faxem.

  Jeżeli zamawiający nie odeśle umowy w ww. terminie rezerwacja zostaje anulowana. Wraz z umową należy wysłać kopię dokumentu potwierdzającego osobowość prawną zamawiającego (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z KRS itp.). Z tego obowiązku zwalniamy dotychczasowych klientów Vitaltur oraz instytucje państwowe takie jak szkoły, gminy, ośrodki pomocy społecznej, kluby sportowe itp.

  Wpłata zaliczki

  W terminie oznaczonym w umowie należy wpłacić zaliczkę. Wysokość pierwszej wpłaty uzależniona jest od wartości zamówienia oraz terminu złożenia rezerwacji (im później złożona rezerwacja – tym wyższa kwota pierwszej wpłaty).

  na podane konto bankowe Wykonawcy:
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VITALTUR-COM”
  ul. KILIŃSZCZAKÓW 7/1
  64-915 JASTROWIE

  mBank nr rachunku 03 1140 2004 0000 3102 3586 8855